Περπατώ για το Νερό.... Πορεία στην Παλιά Λευκωσία απο Οικολογικά Σχολεία.

21/03/2017

Διοργάνωση από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, τη CYMEPA και το Δήμο Λευκωσίας.

Walking for Water.... Eco-Schools walk though the old Nicosia. Organised by the Water development Department, CYMEPA and Nicosia Municipality.